Wymogi prawne co do pieczątek budowlanych – sprawdź, o czym trzeba pamiętać

Wymogi prawne co do pieczątek budowlanych

Pieczątki budowlane to pojęcie dosyć szerokie. Potocznie mówi się tak o pieczątkach, którymi posługują się osoby z uprawnieniami budowlanymi, jak i o stemplach osób, które pracują w branży budowlanej, ale nie mają uprawnień. Sprawdź, jakie wymogi muszą spełniać pieczątki budowlane, a także kto i kiedy może się nimi posługiwać.

Uprawnienia budowlane a pieczątki

Osoby, które mają uprawnienia budowlane, są zobligowane do tego, by posługiwać się stemplami zawierającymi konkretne informacje. W tym wypadku pieczątki budowlane wykorzystuje się do oficjalnego potwierdzania wykonania konkretnych prac budowlanych czy inżynierskich. Tego rodzaju stemple budowlane informują o tym, kto odpowiadał za nadzór nad wykonaniem prac.

To, co musi znaleźć się na wzorze pieczątki budowlanej, reguluje prawo. Oto dane, jakie należy zawrzeć na płytce stemplującej:

  • Imię i nazwisko danego specjalisty – osoby, do której należy stempel.
  • Tytuł naukowy lub tytuł zawodowy – jest to uwarunkowane wykształceniem posiadacza pieczątki. Osoba z uprawnieniami budowalnymi może mieć wykształcenie zasadnicze, techniczne lub wyższe.
  • Numer ewidencyjny uprawnień budowlany – każdy specjalista ma przypisany swój własny, unikatowy numer.
  • Zakres uprawnień budowlanych.

Kto posługuje się oficjalnymi pieczątkami budowlanymi? Są to między innymi elektrycy z uprawnieniami SEP, kierownicy budowy czy projektanci instalacji.

Brak uprawnień budowlanych a pieczątka budowlana

Pieczątki przydatne podczas pracy z dokumentacją

Mianem pieczątek budowlanych zwykło się nazywać także stemple, którymi posługują się osoby nieposiadające uprawnień budowlanych. Mowa na przykład o architektach, inżynierach bez uprawnień czy specjalistach w zakresie budownictwa. Osoby te nie muszą stosować się do żadnych wymogów – prawo w żaden sposób nie reguluje kwestii posiadania stempli lub informacji na nich zawartych.

Jeśli nie masz uprawnień budowlanych, zakres Twoich obowiązków jest inny niż zakres obowiązków osób z uprawnieniami. Nie masz też przyznanego numeru ewidencyjnego. W związku z tym wzór odbicia może zawierać między innymi Twoje imię i nazwisko, specjalizację zawodową, dane kontaktowe, a nawet adres strony www czy hasło reklamowe. Słowem, wszystko to, co wydaje Ci się potrzebne i co może ułatwić Twoją pracę lub promować działalność.

Pieczątki przydatne podczas pracy z dokumentacją

Oprócz pieczątek imiennych czy pieczątek firmowych mogą przydać Ci się także pieczątki biurowe lub księgowe, zawierające wzory, takie jak:

  • dokumentacja podwykonawcza,
  • wliczono w koszty,
  • projekt zatwierdzono,
  • w zastępstwie kierownika,
  • świadectwo eksploatacji.

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z budownictwem, majsterkowaniem czy technologią, zapraszamy Cię na stronę erykpeplinski.pl/. Znajdziesz tam dużo informacji, które mogą Cię zainteresować.

Related posts

Leave a Comment